Nasze osiągnięcia

Osiągnięcia naszych podopiecznych oraz certyfikaty

Zespół z naszego Przedszkola zajął I miejsce na Festiwalu Piosenki "Warszawa da się lubić" w kategorii dzieci 6-letnich.

Zdobyliśmy bezterminowy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła" nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także – już po raz czwarty – certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

2018

2017

Program Erasmus+

Nasz Europejski Plan Rozwoju Przedszkola i zawarty w nim projekt „Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach” zdobył uznanie Agencji Narodowej (w ramach programu Erasmus+ akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2017 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Pozyskaliśmy z Unii Europejskiej środki na jego realizację.

W dalszej perspektywie planujemy wziąć udział w projektach w ramach akcji 2 programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Gazetka przedszkolna - wydanie specjalne - lato 2017 Erasmus+

Program Erasmus+

W maju 2016 r. udało nam się pozyskać środki unijne na realizację projektu "W Wesołym Pędzelku każdy skrzat może poznać wielki świat", w tym na zorganizowanie mobilności zagranicznych w ramach programu Erasmus+ akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2016 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W lipcu i w sierpniu 2016 r. ośmiu naszych nauczycieli odbyło kursy językowe i metodyczne w Wielkiej Brytanii i na Malcie.

2016

2015

Certyfikaty

Nasze przedszkole dwukrotnie uzyskało certyfikat "Varsavianistyczna szkoła" nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także po raz trzeci uzyskało certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Osiągnięcia naszych dzieci

Nasze przedszkolaki zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tańca.

2015

2014/2015

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2014/2015

Podczas 6 Giełdy Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej, dwa projekty autorstwa naszych nauczycielek zostały laureatami konkursu na Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2014/2015, którego organizatorem jest m. st. Warszawa.
 • I miejsce zdobył projekt Przedszkole Bez Zabawek - Czyli Wyobraźnię Dobrą Mam, Więc Zabawki Robię Sam, realizowany w przedszkolu od 6 lat. Projekt powstał w ramach realizacji innowacji pedagogicznej zatwierdzanej corocznie przez Kuratorium Mazowieckie w Warszawie. Przez okres dwóch tygodni dzieci bawią się wykonanymi samodzielnie zabawkami. Realizacja innowacji skutkuje rozbudzeniem wyobraźni i kreatywności dzieci i zachęca rodziców do zabaw z dziećmi tworzywem ekologicznym.
 • wyróżnienie zdobył projekt Bajki Rodzinne - Bajka o zdrowiu. Każdego roku organizujemy międzyprzedszkolny konkurs literacki Bajki Rodzinne, którego realizacja odkrywa talenty literackie dzieci oraz integruje społeczność białołęckich przedszkoli. Zebrane bajki wydajemy drukiem.

eTwinning

Upowszechniamy dobre praktyki. Wykorzystujemy nasze doświadczenia i osiągnięcia w zakresie działań innowacyjnych i dzielimy się z nimi. Od 2014 r. organizujemy międzynarodową współpracę w ramach eTwinning.
Zrealizowaliśmy dotąd następujące projekty:
Small steps to halthy life, Christmas is coming? It's time to send cards, Chi Sei E da Dove vieni?, Recycled invebtiosn, Make my school green, My favorite playground, Please smile, Hello, Spring!, Easter decorations, Hello world, Wielkanocne obyczaje, Visual Designs With Little Hands, Our favourite children’s stories, Songs and fun of our childhood.

od 2014

2012

Najwyższe noty zewnętrznej ewaluacji problemowej

Podczas przeprowadzonej w styczniu 2012 r. przez wizytatorów z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zewnętrznej ewaluacji problemowej w obszarze: "Efekty kształcenia" wszystkie trzy wymagania (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, Dzieci są aktywne, Respektowane są normy społeczne) oceniono działąnia naszego przedszkola najlepszym wynikiem jaki można było uzyskać, czyli notami A - tj. bardzo wysoki poziom spełnienia wymagań.

Gazetka przedszkolna

Cztery razy w roku wydajemy gazetkę przedszkolną "Wesołe chwile z pędzelkiem". W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Gazetkę nasza gazetka zdobyła wyróżnienie. Poprzez gazetkę zapoznajemy rodziców z tym, co wydarzyło się w przedszkolu i zachęcamy ich do wartościowego spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem.

od 2007

od 2007

Nagrody nauczycieli

Nasi nauczyciele są systematycznie nagradzani za zaangażowanie i efekty pracy. Do chwili obecnej otrzymaliśmy 6 razy nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy oraz 8 razy nagrodę Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Białołęka.

Klub Czytających Przedszkoli

Nasze przedszkole od 2006 r. jest członkiem Klubu Czytających Przedszkoli w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom Fundacji ABC XXI w. Propagujemy ideę czytelnictwa. W tym celu ściśle współpracujemy m.in. z pobliską Biblioteką Publiczną, zapraszamy rodziców do włączania się w akcję Popołudniowe czytanie dzieciom.

od 2006

od 2005

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Od 2005 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Biura Edukacji na realizację ciekawych projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych:
 • Wesoły Pędzelek przyjacielem dzieci
 • Multimedialna prezentacja pracy straży pożarnej
 • O czym szumią białołęckie drzewa.

Kształcenie kadry

We współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie nasza Pani dyrektor opracowała "Program praktyk studenckich dla specjalności nauczycielskiej pedagogika przedszkolna z wychowaniem przedszkolnym". Jest również współautorem "Niezbędnika praktyk pedagogicznych" oraz scenariuszy "Dzień aktywności przedszkolaka", które powstały podczas realizacji tego samego programu ze środków unijnych.

Nasze nauczycielki pełniły funkcje opiekuna praktyk pedagogicznych studentek w/w uczelni.

Organizowanie akcji społecznych i charytatywnych

 • zbiórka książek dla szpitali oraz dla domów małego dziecka
 • zbiórka groszy, nakrętek, makulatury, baterii, kasztanów, kocy i karmy dla bezdomnych zwierząt
 • akcja na rzecz np.: osób starszych i samotnych wykonanie pocztówki świątecznej lub kartki z życzeniami

Współpraca z innymi podmiotami

 • Poradnia psychologiczno–pedagogiczna
 • OPS
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Fundacja Nasza Ziemia
 • Fundacja AVE
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl

Oddział zamiejscowy

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej