Ramowy rozkład dnia

godz.

dzieci młodsze

6.30 - 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowo-gospodarcze
7.40 - 8.00 zajęcia dodatkowe według harmonogramu
8.00 - 8.15 zabawa ruchowa
8.15 - 8.30 głośne czytanie dzieciom
8.30 - 8.40 czynności higieniczne, przygotowanie do siadania
8.40 - 9.00 śniadanie
9.00 - 9.15 czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć
9.15 - 9.45 zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową
9.45 - 10.00 zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci
10.00 - 11.30 zabawy swobodne i organizowane rzez nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
11.30 - 11.45 czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.45 - 12.15 obiad
12.15 - 14.00 odpoczynek poobiedni, głośne czytanie dzieciom
14.00 - 14.20 czynności samoobsługowe
14.20 - 14.30 zabawa ruchowa
14.30 - 14.45 głośne czytanie dzieciom
14.45 - 15.00 podwieczorek
15.00 - 17.30 kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe według harmonogramu, zabawy i gry dydaktyczne w sali lub w ogrodzie, praca wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach, zabawy dowolne według zainteresowań, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, czynności porządkowo-gospodarcze

godz.

dzieci starsze

6.30 - 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowo-gospodarcze
8.00 - 8.15 ćwiczenia poranne
8.15 - 8.30 głośne czytanie dzieciom
8.30 - 8.40 czynności higieniczne, przygotowanie do siadania
8.40 - 9.00 śniadanie
9.00 - 9.15 czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć
9.15 - 9.45 zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową
9.45 - 10.00 zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci
10.00 - 10.30 zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
10.30 - 11.30 zabawy organizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
11.30 - 11.45 czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.45 - 12.15 obiad
12.15 - 13.30 relaksacja, głośne czytanie dzieciom ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe według harmonogramu, zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
13.30 - 14.00 zajęcia dodatkowe
14.00 - 14.20 czynności samoobsługowe
14.20 - 14.30 zabawa ruchowa
14.30 - 14.45 głośne czytanie dzieciom
14.45 - 15.00 podwieczorek
15.00 - 17.30 kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe według harmonogramu, zabawy i gry dydaktyczne w sali lub w ogrodzie, praca wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach, zabawy dowolne według zainteresowań, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, czynności porządkowo-gospodarcze
image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl

Oddział zamiejscowy

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej