Dyżury wakacyjne

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zmiana zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolu

Szanowni Państwo!

Hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny wygenerowane przez pracowników przedszkola z systemu będą przekazywane Rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy e-mail Rodziców lub przez platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę. W treści maila wskazane będzie tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych osobowych).

W przypadku braku adresu e-mail Rodzica pracownicy przedszkola skontaktują się z Rodzicami telefonicznie i ustalą sposób przekazania hasła.

Dołożymy starań, aby hasła otrzymali Państwo do 25 marca 2020 r. Będzie to również możliwe w terminie późniejszym czyli do 7 kwietnia 2020 r.

W celu usprawnienia powyższych działań prosimy o przesyłanie próśb o wygenerowanie hasła w dniach 23-24 marca 2020 r. na adres:

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl – Dionizosa
sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl – Liczydło

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że placówka przy ul. Liczydło 3a zostanie dopisana do bazy przedszkoli dyżurujących, tak jak było to wcześniej zaplanowane.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec – sierpień 2020 r.
Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę lipiec – sierpień 2020 r.
Organizacja opieki wakacyjnej w Przedszkolu nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie.

Informacje o opłatach za dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 192 "Wesoły Pędzelek" – TURNUS nr 3 jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. od 28.04.2020 r. do .11.05.2020 r.
Opłatę za poszczególne terminy w TURNUSIE nr 3 wynoszą:

Termin 1 – od 10.08.2020 do 14.08.2020 kwota 60 zł
Termin 2 – od 17.08.2020 do 21.08.2020 kwota 60 zł
Termin 3 – od 24.08.2020 do 31.08.2020 kwota 72 zł

Łączna kwota za cały TURNUS nr 3 (czyli suma terminu 1, 2, i 3) wynosi 192 zł.
Kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy:

69 1030 1508 0000 0005 5016 9053

W treści przelewu należy wpisać: opieka wakacyjna – imię i nazwisko dziecka oraz wpisać numer terminu/ów 1, 2 lub 3, na które zostało zakwalifikowane dziecko.

image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl

Oddział zamiejscowy

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej