Pomoc specjalistów

Godziny pracy logopedy i psychologa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ważną rolę pełnią zatrudnieni przez przedszkole specjaliści, którzy współpracują zarówno z rodzicami jak i nauczycielami:

Logopeda jest specjalistą zajmującym się kształtowaniem komunikacji językowej, a także zaburzeniami komunikacji językowej.

Z pomocy psychologa mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy mają kłopoty z wychowywaniem swoich dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

  • diagnozowaniu dziecka i jego środowiska
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia
  • rozpoznawaniu przyczyn trudności w uczeniu się
  • wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl

Filia przedszkola

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej