Pomoc specjalistów

Godziny pracy logopedy i psychologa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ważną rolę pełnią zatrudnieni przez przedszkole specjaliści, którzy współpracują zarówno z rodzicami jak i nauczycielami:

Logopeda jest specjalistą zajmującym się kształtowaniem komunikacji językowej, a także zaburzeniami komunikacji językowej.

Z pomocy psychologa mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy mają kłopoty z wychowywaniem swoich dzieci.

Konsultacje z psychologiem

Pomoc psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie:

poniedziałek   8.00-11.00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

  • diagnozowaniu dziecka i jego środowiska
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia
  • rozpoznawaniu przyczyn trudności w uczeniu się
  • wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Oddziały przy ul. Liczydło 3a

LOGOPEDA
Sylwia Stępnicka

poniedziałek   11.00-17.00
wtorek   8.00-16.00
czwartek   9.00-14.00
piątek   8.00-13.00

PSYCHOLOG
Katarzyna Maciąg

środa   8.30-16.00

Oddziały zamiejscowe ul. Dionizosa 12

LOGOPEDA
Anna Lewandowska

poniedziałek   14.00-16.00
środa   8.00-16.00
czwartek   8.00-16.00
piątek   8.00-15.00

PSYCHOLOG
Katarzyna Maciąg

poniedziałek   8.00-14.00
wtorek   8.00-16.00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie ze specjalistami!
tel. 22 811 90 40
image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat2@przedszkole192.warszawa.pl

Oddział zamiejscowy

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat@przedszkole192.warszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej