Rekrutacja

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Deklaracje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Oświadczenia do wniosku rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
składane na podstawie art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
składane na podstawie art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata
składane na podstawie art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
image
Przedszkole nr 192
Wesoły Pędzelek

ul. Liczydło 3a
03-183 Warszawa

tel./fax 22 8119040

sekretariat2.p192@eduwarszawa.pl

Oddział zamiejscowy

ul. Dionizosa 12
03-142 Warszawa

tel./fax 22 6143689

sekretariat.p192@eduwarszawa.pl

image
Biuletyn Informacji Publicznej