Rekrutacja

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego