Zajęcia dodatkowe

W placówce dla wszystkich dzieci organizowane są, poza godzinami realizacji podstawy programowej, bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez naszych wykwalifikowanych nauczycieli.

Czas trwania tych zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci.

Terapia ręki

1 raz w tygodniu
do 30 minut

Język angielski

1 raz w tygodniu
do 30 minut

Zajęcia kreatywne

1 raz w tygodniu
do 30 minut

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

1 raz w tygodniu
do 30 minut

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

1 raz w tygodniu
od 20 do 30 minut

W ciągu całego roku szkolnego dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, teatralnych, wokalno-tanecznych oraz w olimpiadach sportowych.

Raz w miesiącu dzieci oglądają w przedszkolu przedstawienie teatralne w wykonaniu zaproszonych artystów.